Blog

Virtualiseerimise ja andmehoidla harmoonia

Tänu tänapäeva tehnoloogiale on virtualiseeritud rakendused jõudnud andmehoidla lahendustele sammu võrra lähemale. Kui seni on olnud probleemiks traditsiooniliste andmehoidlate ja virtualiseeritud keskkondade omavaheline mittesobivus, siis Tintri uudsed ja nutikad lahendused on suur samm edasi nende harmoneerimise suunas. Lahendused, mis tunnevad, õpivad ja adapteeruvad kiiresti olukordadega – võimaldades süsteemi haldajatel keskenduda rakendustele, mitte andmehoidla infrastruktuuri haldamisele.

Sulle ju ei meeldi olla sellises olukorras – http://www.tintri.com/dont-be-this-guy

Tintri lahendused peaksid pakkuma kõige suuremat huvi kahte tüüpi ettevõtetele. Esiteks nendele, kelle keskkonnad on juba virtualiseeritud. Teiseks nendele, kelle olemasolevad andmehoidlate lahendused on pigem takistuseks virtualiseerimisele.

Kui virtualiseerimine on teie äri jaoks prioriteet, siis on seda ka õige andmehoidlalahenduse leidmine, mis peavadki käima käsi-käes. Tintril on võrreldes traditsiooniliste andmehoidlatega mitmeid eeliseid. Mõned näited:

  • Lihtne paigaldus – on tarvis seadistada ainult IP aadress, ühendada virtualiseerimislahenduse haldustarkvaraga ning migreerida virtuaalmasinad
  • Intuitiivne administreerimine – ei vaja keerukat konfigureerimist, provisioneerimist ning mapping’ut nagu traditsioonilised lahendused ketaste, RAIDi, LUNide ja volüümide puhul
  • Ei vaja tuunimist – virtuaalmasinad saavad juba vaikimisi parima jõudluse
  • Valdkonna parim virtuaalmasinate võimekus – üks Tintri VMstore toetab kuni 1000 suure jõudluse ning alla ühe millisekundilise latentsusega virtuaalmasinat
  • Jõudlust jagub kõigile – iga virtuaalmasin saab vajaliku jõudluse ilma keerukate seadistusteta

Tintri lahendus on väga sügavuti keskendunud virtualiseerimisele, teades täpselt, kuidas rakendused virtualiseerimiskihis käituvad ning esitlevad selle kohta keskkonna haldajatele kõige vajalikumat infot. Kõige olulisem on aga veelkord tõdeda, et see on lihtne (vaata ka teksti all asuvat kirjeldavat joonist). Tintri võib küll olla alles uus tegija, kuid Tintri asutajad ning arhitektid on varasemalt loonud mitmeid tehnikamaailmas olulisi lahendusi ning meeskond koosneb IT-maailmas tuntud professionaalidest, kellel on tugev taust nii admehoidlate kui virtualiseerimise valdkonnas.

See ei ole veel kõik! Tintri seade on meie Solution Centeris ja oleme valmis seda teile näitama. Peagi korraldame hommikuseminari, kus saame ühiselt veenduda, et tegu ei ole ainult marketingijutuga.

Lõpetuseks veel viimane seotud uudis – Tintri kuulutas hiljuti välja peagi lisanduva vSphere 6.0 toe. Loe lähemalt.