Blog

Mikrosegmenteerimine ja VMware NSX

Esmalt, mis on mikrosegmenteerimine?

Mikrosegmenteerimine on traditsiooniliste tulemüüri ligipääsu reeglitel põhinevale võrgu segmenteerimise (FW, ACL, VLAN) edasiarendus, pakkudes suuremat granulaarsust ja paindlikust nii tavalistes andmekesustes kui pilvepõhiste lahenduste puhul. Peamine küsimus on kus ja kuidas ligipääsureegleid rakendatakse. Mikrosegmenteerimine annab võimaluse luua erineva suurusega turvalisi tsoone, ühest masinast kuni tervete võrkudeni, ehitada turvapoliitika üles võttes arvesse turvatava keskonna nii tehnilisi kui ärilisi aspekte, seadmeid saab grupeerida mitmete erinevate parameetrite kaupa. Mikrosegmenteerimine võimaldab rünnaku puhul ära piirata ohtu sattunud masinast edasise liikumise teistesse võrgu osadesse kuna turvapoliitikat jõustatakse iga masina puhul eraldisesvalt, mitte kesksest tulemüürist või turvaseadmest.

Kui Sinu ülesanne on mikrosegmenteerimine, automatiseerimine või hoopis lihtsustatud operatsioonid, siis VMware NSX pakub võrgu virtualiseerimiseks uue lähenemise.

Miks ja milleks on VMware NSX?

Täna on VMware NSX näol tegemist agiilseima ja turvalisema segmenteerimislahendusega, mis skaleerub suurtest teenusepakkujatest, webscale ettevõttetest kuni iga ettevõtteni, kes kasutavad virtuaalset infrasktruuri. NSX integreerub VMware õkosüsteemi, pakkudes traditsioonilistele võrgumeeskonnale võimalust paremaks nähtavuseks organisatsioonis, lihtsustades koostööd nii  virtualiseerimise- kui ka turvainseneridega. Üks levinud probleeme tänapäeval on, et virtuaalkeskkonna (serveri) saab tellida ja kätte minutitega, kuid aeganõudev ja turvariskidega võrgutehnoloogia on jäänud ajale jalgu. VMware NSX liigutab antud võrguga seotud probleemi tarkvarale ning muudab selle mugavamaks ja kergemini hallatavaks.

ByteLife ja VMware on koostööd teinud juba üle 10 aasta ning kindlasti jätkub see tulevikus, kuna üha enam lahendusi virtualiseeritakse ning liigutakse ka pilvepõhistele lahendustele, kus ei ole enam piire privaatse, hübriidse või avaliku teenuse vahel.

ByteLife oskused VMware juures on pikaajalised ning klientide poolt kiidetud, olles selgelt üks professionaalsemaid partnereid Eestis ning omades hetkel alljärgnevaid kompetentse:

  • Hyper-Converged Infrastructure
  • Server Virtualization
  • Network Virtualization (NSX)
  • Desktop Virtualization
  • Cloud Provider
  • Hybrid Cloud
  • VMware Cloud on AWS
  • Business Continuity

Vaata ka tutvustavat videot: https://www.youtube.com/watch?v=yvRz0rt1sDw