Blog

Automatiseerimine võimaldab IT meeskonnal keskenduda IT-le

Kui küsida ByteLife’i meeskonnalt, mis on teenuse katkestuste üks peamiseid põhjuseid, saame 99% juhul vastuseks, et inimlik viga. Automatiseerimisega saab inimvead välistada, kuna järgitakse alati ette antud protsesse. Lisaks aitab automatiseerimine parandada IT süsteemide käideldavust, muutes samal ajal rakenduste ja taristu halduse lihtsamaks.

Kellele on sellist teenust vaja?!
Kvaliteetse IT teenuse arendamine ja käitamine optimaalsete ressurssidega on väljakutse paljudes ettevõtetes. Aeganõudvaid, detailirohkeid või lihtsalt igavaid töövoogusid standardiseerides ja automatiseerides jääb IT meeskonnal rohkem aega keskenduda protsesside parendamisele ja arendamisele, selle asemel, et raisata aega rutiinsele igapäevasele haldusele.

Millised on teie võidud?!
IT Automatiseerimise väärtused ja võidud on väga konkreetsed ning “käega katsutavad”:

  1. Inimressursi ja raha kokkuhoid
  2. Parem käideldavus
  3. Lihtsus

Kuidas seda saavutada?!
Automatiseerimise 1-2-3” on teenus, mis on esimene samm IT automatiseerimise tsüklist.

ByteLife’i meeskond viib läbi intervjuud võtmeinimestega IT halduses, IT juhtimises ning äripoolel. Intervjuud analüüsitakse läbi meie kogenud tehnoloogia- ja automatiseerimise ekspertide tiimi poolt ning tulemused vormistatakse kirjalikuks eksperthinnanguks.

Peamised valdkonnad, millele keskendume on konfiguratsioonihaldus, standardiseerimine, automatiseerimine ning tööprotsessid IT osakonnas. Eksperthinnangu tulemuseks on protsesside nimekiri, mille automatiseerimine annaks suurima efekti, samuti toome välja eeldused vastavate muudatuste elluviimiseks.

Mis järgmiseks?!
Võta ühendust ByteLife’i meeskonnaga sales@bytelife.com ja kirjelda oma probleemi või eesmärki ning saame sealt juba konkreetsemalt edasi liikuda.