Blog

3 strateegilist trendi IT-taristu arhitektuuris

Kolm on üks imeline number. Kolm on kohtuseadus. Third time is a charm. Spordivõistluste poodiumil on alati kolm astet. Kolm on juba seltskond. Tihti räägitakse mingi nähtuse puhul top-kolmest, jne.

Kui keegi paluks nimetada spetsiifiliselt kolm strateegilist trendi IT-taristu arhitektuuris, siis 2015.a. oleksid need:

  1. (Hyper)Converged platvormid
  2. Server-SAN
  3. All-Flash-Arrays (AFA)

Esimene on ehk kõige rohkem tähelepanu saanud, kuna on kõige kiiremini arenenud, mis aga ei tähenda, et teised kaks IT-taristu arengut vähem mõjutaksid. Kõik kolm trendi on omavahel vähem või rohkem seotud läbi sama tehnoloogia kasutamise. Kuid miks just need kolm ja miks just Server-SAN ja All-Flash-Arrays isegi olulisemad on?

Kogemus on näidanud, et igal tehnoloogial ja trendil on lisaks esmastele mõjudele-tagajärgedele veel teised, tihti isegi suuremad ja pikemaajalised tagajärjed. Näiteks kui virtualiseerimise puhul oli esmane kasu riistvara efektiivsem kasutus, siis esialgu ei osanud keegi ette näha virtualiseerimisega kaasnevate tehnoloogiate nagu vMotion tulekut ja selle mõju kogu taristu käideldavuse parandamisele ning halduskulude vähendamisele. Lahendused, mis enne olid vaid tippspetsialistidega relvastatud üksikute suurfirmade pärusmaa, said kättesaadavaks igaühele.

Samamoodi nähti Flash-tehnoloogias esialgu eelkõige lihtsalt kiiremat salvestusmeediat/kõvaketast. Aga tuleb välja, et tegelikult on sellel samuti teisene ja palju suurema-pikema tagajärjega mõju, kuna võimaldab asju teha teisiti. On juba mõnda aega teada, et Flash on odavaim meedia, kui mõõta ühe rahaühiku eest saadavat IO-jõudlust (IOPS/EUR), aga tuleb välja, et Flash tehnoloogia võimaldab ka mahuühiku kohta madalaimat hinda, muuta andmete halduse protsessi oluliselt lihtsamaks ja kiirendada näiteks tarkvaraarendust. Kuidas see võimalik on?! Aga on, ja juba lähitulevikus. Võti selleks on just uue põlvkonna AFA-salvestid, mis on algusest peale Flash-tehnoloogia peale loodud. Analüütikafirma Wikibon on AFA’dest teinud avalikult kättesaadava põhjaliku uurimuse Evolution of All-Flash Array Architectures: http://wikibon.org/wiki/v/Evolution_of_All-Flash_Array_Architectures

Aga mis on Server-SAN (Storage Area Network)? Kui traditsiooniliselt on SAN’e ehitatud nii:

Siis Server-SAN näeb välja nii:

Server-SAN’i puhul on üks kolmest taristu põhikomponendist – Storage (ülejäänud kaks on Compute ja Network) realiseeritud mitte eraldiseisva võrgu ja seadmetena, vaid salvestus jookseb loogilise funktsioonina serverite peal. Miks see hea võiks olla? Esiteks, see võimaldab Hyperconverged-platvormide ehitamist ning teiseks, lubab klassikaliste salvestussüsteemidega võrreldes ühtaegu saavutada suuremat jõudlust ja väiksemaid kulusid. Klassikaliste SAN-salvestite kontekstis on oluline ära märkida, et virtuaalmasinana jooksev klassikaline salvesti, mida mitmed tootjad nn. SDS (Software-Defined Storage) trendiga kaasaminemiseks pakuvad, päris Server-SAN’iks ei kvalifitseeru, kuna enamasti omab klassikalise salvesti piiranguid. Vaid algusest tarkvaralise Server-SAN’ina kirjutatud tarkvara on võimeline pakkuma hüvesid nagu riistvarast sõltumatus, erinevate platvormide tugi, Scale-Out arhitektuur jne. Ka Server-SAN’ist on Wikibon kirjutanud põhjaliku ülevaate The Rise of Server SAN: http://wikibon.org/wiki/v/The_Rise_of_Server_SAN